Силата


«Моят съюзник е Силата и могъщ съюзник е тя.» - Йода
«Нека Силата бъде с теб!» - джедайско благопожелание


Силата обхваща и свързва цялата Вселена. Тя е енергийно поле, което извира от всяко живо същество, но освен това присъства и в неживата природа.

Джедаите се стремят да разберат Силата и да използват мощта й, да защитават и помагат на хората. Джедаите вярват, че Силата може да бъде използвана след внимателно изучаване и размисъл за ползата на света от това. Изучавайки Светлата страна на Силата, джедаите насърчават членовете на Ордена да я използват само за лекуване и защита – никога от гняв или страх. За нещастие Силата се използва и от други, които не са с толкова благородни възгледи.

"Страхът води до гняв. Гневът води до омраза. Омразата... води до страдание." - Йода

Аспектите на Силата - въпрос на гледна точка

«Силата на джедая идва от Силата. Но пази се от Тъмната страна. Гняв, страх, агресия. Тъмната страна на Силата са те» - Йода

Силата се дели на Светла и Тъмна страна. На практика това е напълно абстрактно разделение, породено от възприятията и моралните ценности на разумните същества, и като такова то не съществува реално. Светлата страна е използване на Силата за помощ, лечение и развитие, а Тъмната - на разруха, хаос и властване.

Тъмната страна на Силата е голямо изкушение за много джедаи; за много тя изглежда по-бърз и по-лесен път на себереализация. Стремежът към нея обаче е себеунищожаващо занимание и за джедаите, опитали тъмния път, е било по-трудно и по-трудно да се върнат обратно. Но въпреки всичко, връщане към Светлата страна на Силата е възможно и има живи примери за това.
Тъмната страна може да отслаби джедайски способности, замъглявайки интуицията за важните неща. По тези причини, приложението на Тъмната страна на Силата е категорично забранено от Джедайския съвет.


 

Свързано с темата...
Реклама